Domingo 21 Julio 2019

CALENDARIO PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2017

 CALENDARIO PRUEBAS EXTRAORDINARIAS SEPTIEMBRE 2017


 
 E.S.O.

01/09/17

04/09/17

9.00-10.00

MATEMÁTICAS/ACT

Aula 25

LENGUA/ASL/RFL

Aula 25

10.00-11.00

EDUCACIÓN FÍSICA

Aula 25

MÚSICA 1º y 2º

Aula 25

CIUDADANÍA

(Aula 28)

11.00-12.00

TECNOLOGÍAS/MÚSICA 3º, 4º/FRANCÉS 4º/TIC 4º (CARMEN)

Aula 25 /Aula Música/Aula 19/Aula 28

FÍSICA Y QUÍMICA/ECONOMÍA 4º/CIENCIAS 4º

Aula 25/ Aula 19/Aula 24

12.00-13.00

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Aula 25

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/LATÍN 4º

Aula 25 / Aula 26

13.00-14.00

INGLÉS

Aulas 25 Y 26

EPV/TECNOLOGÍA 4ºA/TIC(JUAN)/INICIACIÓN (GABINO)

Aula de Plástica Visual/ Aula 28/Aula 24

14.00-15.00

FRANCÉS1º, 2º,3º/TECNOLOGÍA APLICADA/INICIACIÓN PROF. 3º

Aula 25/ Taller de Tecnología

RELIGIÓN1º,2º,3º Y 4º/VALORES ÉTICOS 1º Y 3º

Aula 28/Aula 27

INICIACIÓN (CARLOS)/TECNOLOGÍA 4º B/C

Aula 24/Aula 19


 

1º BACHILLERATO

 

01/09/17

04/09/17

9.00- 10.00

LENGUA 1º

Aula 28

FRANCÉS 1º

Aula 28

10.00- 11.00

INGLÉS 1º

Aula 27

FILOSOFÍA 1º

Aula 28

11.00- 12.00

MATEMÁTICAS 1º

Aula 1

GRIEGO I / ECONOMÍA 1º

Aula 2 / Aula 3

PATRIMONIO/TIC I/ANATOMÍA APLICADA

Aula 5/Aula 28/Lab. Ciencias/Aula 12/Taller Tecnología

12.00 – 13.00

MAT. CC.SS. 1º . Aula 4

BIOLOGÍA 1º Aula 1/TECN.INDUSTRIAL 1º Aula 2

LATÍN 1º Aula 11

DIBUJO TÉCNICO 1º Aula de Plástica

HISTORIA MUNDO CONT./

Aula 28 / Aula 1

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Aula 26

13.00-14.00

EDUCACIÓN FÍSICA 1º

RELIGIÓN/CIUDADANÍA/LIT. UNIVERSAL

Aula 28/Aula 18/Aula 16


 

2º BACHILLERATO

 

01/09/17

04/09/17

9.00- 10.30

LENGUA 2º

Aula 28

FRANCÉS 2º /T.I.C/PSICOLOGÍA

Aula 28

FÍSICA/QUÍMICA 2º

Aula 26

10.30- 12.00

MATEMÁTICAS 2º/MAT. CC.SS. 2º /GRIEGO II

Aula 1

FILOSOFÍA 2º

Aula 28

12.00- 13.30

INGLÉS 2º

Aula 28

HISTORIA DE ESPAÑA

Aula 10

13.30 – 15.00

BIOLOGÍA 2º Aula 1

LATÍN 2º Aula 11

GEOGRAFÍA 2º Aula 2

ECONOMÍA 2º / ARTE

Aula 1/ Aula 2 /Aula 3


 

Banner CentroSolidario 300x250
Colors